tirsdag 5. januar 2010

En kort innledning

1. Forfatteren
  1.1. Han var kjent av leserne: Jfr. 1:1, 1:4, 1:9 og 22:8
  1.2. Han hadde arbeidet blant dem som mottok brevet: 1:4
  1.3. Er det sammenheng mellom "apokalypsen", brevene og evangeliet etter Johannes?
  F. eks.: Joh. 1:1 & 14, 1. Joh. 1:1 og Åp. 19:13
De fleste regner med at boken er skrevet mellom år 90 og 100 på øya Patmos, men det er uenighet om avfattelsestiden, noen vil ha den før (jfr. "Bibelverket") og noen vil ha den enda senere.

2. Hva sier Johannes selv om åpenbaringen?
  2.1. Se Åp. 1:10 & Åp. 4:2
  2.2. Sammenlign det ovenstående med følgende vers:
  Ap.gj. 2:17, 10:9-10, 11:5, 22:17, 2. Kor. 12:1-15
3. Er åpenbaringsboken enestående i Bibelen?

Både ja og nei. Ja, fordi Bibelen ville vært fattig uten den. Nei, fordi vi i GT finner Daniels bok, som populært blir kalt GTs åpenbaringsbok, mens Åpenbaringen på sin side blir kalt NTs "Daniel".
I tillegg har vi Jesu undervisning om endetiden (Jfr. Spesielle emner: "Endetiden"). Paulus er også opptatt av problemstillingen jfr. Tessalonikerbrevet.

Dette er hentet fra en innledning til Johannes Åpenbaring kap. 1 - 3 - resten finner du HER.

Dersom du er interessert i eskatologi generelt - se HER!

fredag 1. januar 2010